Skladovanie materiálu

 

 

 

 

Materiál je uskladnený v moderných vysokokapacitných regáloch od firiem KARDEX a LISTA. Tieto sú konštruované na princípe práce  ,,Materiál ku pracovníkovi''. Ich veľkou prednosťou je maximalne využitie výšky pre uskladnenie a tým pádom sa uskladní maximum materiálu na minimálnej ploche. Každá skladová položka má svoju skladovú pozíciu, ktorá je vnesená aj do ERP systému. To urýchľuje vyhľadávanie a vychystávanie materiálu.

Zároveň tento typ regálov zabezpečuje lepšie podmienky pre uskladnenie materiálu.

Eurotron component, a.s.

Závodná 953 
02743  Nižná 
Slowakei
 
Tel : +421 43 5328078
Fax : +421 43 5328079
info@eurotron.sk

Vychystávanie materiálu

 

Vychstávanie materiálu sa prevádza na základe materiálového vychystávacieho listu. Tento je vytlačený z ERP systému ku konkrétnemu výrobnému príkazu - výrobnej dávke. Vychystávací list obsahuje mimo iného aj informáciu o skladovej pozícii a tvrarovacom kóde pre každý artikel, ktorý vyžaduje tvarovanie. Materiálové nálepky obsahujú potrebné informácie o materiále a tieto sú zoskenované pomocou čítačky a uložené v ERP systéme ku danému výrobnému príkazu. Čisla výrobných príkazov (LOT number) sa nachádzajú na špeciálnej nálepke na každom vyrobenom výrobku. To nám zabezpečuje spätnú dohľadatelnosť (traceability) materiálu použitého pre konkrétny projekt. Zároveň sa pri vychystávaní dodržuje zásada FIFO (prvý dnu - prvý von) podľa údajov na materiálových etiketách.  

Spätná dohľadateľnosť informácií o použitom materiále na projekt je dôležitou službou, ktorú zabezpečujeme našim zákazníkom. Je k dispozícii pre všetky aktívne a rozhodujúce  komponenty materiálového listu.

 

Zároveň by sme chceli zdôrazniť, že súčasťou vychystávania materiálu je potrebné natvarovanie vývodou materiálu pre jeho osadenie do DPS. Systém tvarovania materiálu je v našej firme dômyselne prepracovaný - informácia o potrebnom natvarovaní je vnesená v rozpiskách materiálu pre konkrétny projekt. Máme v používaní prehľadnú štruktúru tvarovacích kódov. Pracoviská sú vybavené širokou škálov tvarovacích strojov pre vývodové súčiastky a personál má dlhoročné skúsenosti s tvarovaním.

Eurotron component a.s. © 2013 
...vyskúšajte našu kvalitu